Scandinavian Working Papers in Economics

Arbetsrapport,
Institute for Futures Studies

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2013 2016

No 2009:21: The geographies of recruiting a partner from abroad. An exploration of Swedish data
John Östh, Maarten van Ham and Thomas Niedomysl

No 2009:20: Kriminalitet och livschanser. Uppväxtvillkor, brottslighet och levnadsförhållanden som vuxen
Anders Nilsson and Felipe Estrada

No 2009:19: Könsperspektiv inom framtidsstudier. En studie av tidskriften Futures: the journal of policy, planning and future studies 1968-2008
Livia Johannesson

No 2009:18: Balansen mellan de unga och de gamla. Intergenerationella resursomfördelningar och en åldrande befolkning
Daniel Hallberg

No 2009:17: Social mobilitet och yrkestillfredsställelse - spelar mamma och pappa någon roll?
Susanne Alm

No 2009:16: Stability of college rankins. A study of relative earnings estimates applying different methods and models on Swedish data
Marie Gartell

No 2009:15: Housing and first births in Sweden, 1972-2005
Sara Ström

No 2009:14: Service utan lokal närvaro? Förändringar av statlig direktservice i Dalarnas län under 2000-talet
Maria Elowsson

No 2009:13: Towards common European health policies: what are the implications for the Nordic countries?
Paula Blomqvist and Jakob Larsson

No 2009:12: Omvärldsanalys i statliga myndigheter. Framväxt, organisation och arbetsmetoder
Samuel Bohman

No 2009:11: Activation in integrated sevices?. Bridging social and employment services in European countries
Renate Minas

No 2009:10: Strategisk omvärldsanalys vid myndigheter
Torbjörn Lundqvist

No 2009:9: Energy policy and regulatory challenges in natural gas infrastructure and supply in the energy transition in Sweden
José Alberto Hernández Ibarzábal

No 2009:8: Socialt kapital och karteller
Torbjörn Lundqvist

No 2009:7: IFSIM Handbook
Elisa Baroni, Jovan Zamac and Gustav Öberg

No 2009:6: Childbearing of students. The case of Sweden
Sara Thalberg

No 2009:5: Emergence of Foresight Activities in Swedish Government Authorities
Torbjörn Lundqvist

No 2009:4: När lanthandeln stänger. En studie av lanthandelns betydelse för flyttning in och ut och för människorna i byn.
Jan Amcoff, Peter Möller and Erik Westholm

No 2009:3: Från shopping till sanningsserum. En typologi över förutsägelser
Ann Bergman and Jan Ch Karlsson

No 2009:2: Unemployment and subsequent earnings for Swedish college graduates. A study of scarring effects
Marie Gartell

No 2009:1: The Effect of Parental Wealth on Tenure Choice. A Study of family background and young adults housing situation
Cecilia Enström Öst

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2013 2016
Download statistics for the series and S-WoPEc

Questions (including download problems) about the papers in this series should be directed to Erika Karlsson ()
Report other problems with accessing this service to Sune Karlsson ().

This page generated on 2018-01-23 23:33:53.