Scandinavian Working Papers in Economics

Nationaløkonomisk tidsskrift,
Nationaløkonomisk Forening

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

2009

Volume 2009, Issue 1

Det økonomiske potentiale ved øget udlicitering i de danske kommuner, pp. 1-27
Henrik Christoffersen, Anders Milhøj and Thomas Westergaard-Kabelmann

Barselsorlov og familievenlig politik i de nordiske lande – en ligestillingsfremmende og økonomisk bæredygtig model?, pp. 120-138
Nabanita Datta Gupta, Nina Smith and Mette Verner

Beskattes ægtefæller i Danmark optimalt?, pp. 139-155
Mads Vej Andersen and Mads Moberg Bjørnsen

Økonomisk tilpasning til miljømål i blåmuslingefiskeriet, pp. 156-172
Hans Frost, Jesper Levring Andersen and Max Nielsen

Small Open Economy Firms in International Trade: Evidence from Danish Transactions-Level Data, pp. 173-192
Tor Eriksson, Valérie Smeets and Frédéric Warzynski

Child well-being during a period with welfare reform – did children in poor families gain?, pp. 195-213
Jens Bonke

The monetary-policy regime and the development in central macroeconomic variables in the OECD countries 1970-2005, pp. 214-247
Anders Møller Christensen and Niels Lynggård Hansen

Opgør med den monoteistiske økonomiopfattelse, pp. 248-251
Niels Blomgren-Hansen

Replik »Til kritikken af den økonomiske lærebog – en replik«, pp. 252-259
Søren Harck

Duplik Til kritikken af kritikken af nogle grundlæggende økonomiske lærebøger, pp. 260-262
Poul Thøis Madsen

Organdonation og -allokering i et mikroøkonomisk perspektiv, pp. 263-294
Michael Lundager Beierholm, Trine Tornøe Platz and Lars Peter Østerdal

En undersøgelse af stordrifts- og samdriftsfordele i det danske sygehusvæsen, pp. 28-52
Troels Kristensen, Kim Rose Olsen, Jørgen T. Lauridsen and Kjeld Møller Pedersen

Empirisk undersøgelse af fuldførelsestiden på politstudiet, pp. 295-315
Mie Dalskov

F. A. Hayeks konjunkturteori, pp. 316-334
Henrik Preben Perregaard

Konventionelle doktriner og Dansk Økonomi – er det lige efter bogen?, pp. 335-354
Søren Harck

Konventionelle doktriner og Dansk Økonomi: er det lige efter bogen? En kort replik, pp. 355-357
John Smidt

Tre strejker i det offentlige – en komparativ lønmodtager-investeringsanalyse, pp. 358-372
Jørgen Stamhus, Steen Scheuer and Ellen Susanne Christensen

European monetary union from a British, Danish and European perspective or »Euro or Not Euro: That is the Question«, pp. 373-388
David Marsh

Boganmeldelse: Det danske arbejdsmarked og EU-udvidelsen mod øst, pp. 389-391
Jesper Kühl and Niels Henning Bjørn

Lønforskelle på tværs af brancher, pp. 53-88
Jonas Zielke Schaarup

Credit Dynamics in Denmark since World War II, pp. 89-119
Kim Abildgren

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Download statistics for the series and S-WoPEc

Questions (including download problems) about the papers in this series should be directed to Lasse Wolsgård ()
Report other problems with accessing this service to Sune Karlsson ().

This page generated on 2024-03-20 23:25:50.