Scandinavian Working Papers in Economics

Nationaløkonomisk tidsskrift,
Nationaløkonomisk Forening

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

2006

Volume 2006, Issue 1

Private R&D and Public R&D subsidies: Microeconometric Evidence for Denmark, pp. 1-17
Ulrich Kaiser

Den danske filmstøtte, pp. 113-128
Rikke Wümpelmann

Udbytteannonceringseffekten i Danmark, pp. 137-168
Esben Kolind Laustrup and Johannes Raaballe

Dansk erhvervslivs styrkeområder inden for Forskning og Udvikling, pp. 169-185
Ebbe Krogh Graversen and Michael Mark

The educational attainment of the children of the Danish »guest worker« immigrants, pp. 18-42
Vibeke Jakobsen and Nina Smith

Følger ECB og Fed den ny-keynesianske grundlektie?, pp. 186-208
Christian Hilligsøe Heinig and Martin Jessen Nielsen

A Danish Profiling System, pp. 209-229
Michael Rosholm, Jonas Staghøj, Michael Svarer and Bo Hammer

Job satisfaction and quits – Which job characteristics matters most?, pp. 230-248
Nicolai Kristensen and Niels Westergård-Nielsen

Studies of Personal Income Distribution in Denmark – A Critical Review, pp. 249-278
Christen Sørensen

Estimates of the Danish generalgovernment budget balance and the cyclical budget volatility 1875-2005, pp. 287-303
Kim Abildgren

Stigende sundhedsudgifter – et aldrings- eller et velstandsfænomen?, pp. 304-325
Lars Haagen Pedersen and Marianne Frank Hansen

Giver øget brug af takststyring i sygehusvæsenet højere produktivitet?, pp. 326-342
Mickael Bech, Jørgen Lauridsen and Kjeld Møller Pedersen

Ulighed i sundhed målt ved to instrumenter – kommer det ud på et?, pp. 343-352
Jørgen Lauridsen and Terkel Christiansen

Usikkerhed forbundet med opgørelse af relativ produktivitet i sygehussektoren, pp. 353-361
Kim Rose Olsen, Andrew Street, Anders Rud Svenning, Anne Hvenegaard and Jes Søgaard

En sundhedsøkonomisk analyse af antallet af røntgenundersøgelser af lænderyggen hos 20-49 årige henvist fra primærsektoren, pp. 362-376
Lars Ehlers, Michael Svarer and Claus Løvschall

Frontier Estimation Methods as Management Tools in Health Care Production: A Case of Staff Utilization in Danish Orthopaedic Surgery Units, pp. 377-392
Jens Leth Hougaard and Christian Overgaard

Debat og kommentarer: En kritik af VEU-udvalgets arbejde, pp. 393-399
Svend Jespersen, Nicolai Kristensen and Lars Skipper

Replik: »En kritik af VEU-udvalgets arbejde«, pp. 400-404
Martin Sonnefeld Jørgensen and Christian Liebing

Why are Well-educated Women not Full-timers?, pp. 43-74
Helena Skyt Nielsen and Mette Verner

Bør olieproduktionen i Nordsøen begrænses? – en indledende undersøgelse, pp. 75-91
Lars Gårn Hansen and Niels Nannerup

Regional omfordeling: konsekvenser af kommunalreformen, pp. 92-112
Carsten Lynge Jensen

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Download statistics for the series and S-WoPEc

Questions (including download problems) about the papers in this series should be directed to Lasse Wolsgård ()
Report other problems with accessing this service to Sune Karlsson ().

This page generated on 2024-03-20 23:25:50.