Scandinavian Working Papers in Economics

Nationaløkonomisk tidsskrift,
Nationaløkonomisk Forening

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

2002

Volume 2002, Issue 1

Uddannelse, beskæftigelse og økonomisk vækst, pp. 1-17
Svend E. Hougaard Jensen and Anders Sørensen

Skattereformer: Dynamiske effekter og fordelingskonsekvenser, pp. 112-128
Anders Frederiksen and Jan V. Hansen

Bestyrelser i unoterede danske virksomheder, pp. 120-151
Morten Bennedsen and Kasper Nielsen

Værdisætning af udvalgte danske skove, pp. 152-166
Berit Hasler, Emil H. Ericksen and Camilla K. Damgaard

Flybonusprogrammer som et konkurrencebegrænsende element mellem luftfartsselskaberne i Europa, pp. 167-184
Jesper Fredborg Larsen and Susanne Storm

Vurdering af forventet inflation og realrente, pp. 18-34
Dan Knudsen

Studieforløb og karriere, pp. 185-197
Per Vejrup-Hansen and Flemming Agersnap

Reflektioner over Forskningskommissionens arbejde, pp. 197-204
Helge Sigurd Næss Schmidt

Replik til "Reflektioner over Forskningskommissionens arbejde", pp. 204-206
Nina Smith

"Nu og da forbigående støvregn, som har forårsaget visse oversvømmelser", pp. 206-214
Hans Aage

Replik: Om ægte uenighed og spøg og skæmt, pp. 214-216
Martin Paldam

Duplik: Øllet smagte ikke godt, pp. 216-217
Hans Aage

Svar til en teorihistoriker - fra en teorihistoriker, pp. 217-218
Henrik Preben Perregaard

Replik til Perregaard, pp. 218-220
Finn Olesen

Den frie konkurrences mangler – uddrag af en upubliceret dansk nationaløkonomisk lærebog, pp. 237-254
Niels-Henrik Topp

EU’s østudvidelse og dansk økonomi, pp. 254-276
Anders Due Madsen and Morten Lobedanz Sørensen

En empirisk analyse af prioriteringer og omkostningsbevidsthed i naturforvaltningen, pp. 277-290
Svend Jespersen

Kan forbedringer i ældres levevilkår lette forsørgerbyrden?, pp. 291-313
Jacob Nielsen Arendt, Eigil Boll Hansen and Thomas Kvistholm Thrane

Forbrug af økologiske fødevarer, pp. 314-328
Mette Wier and Sinne Smed

Afgrænsning af det relevante marked i konkurrencesager, pp. 329-335
Helene Waagstein,, Torben Thorø Pedersen, Mogens Jensen and Carsten Smidt

Finanspolitik, skatter og dynamiske effekter, pp. 338-346
Thomas Dalsgaard, Carl-Christian Heiberg and Peter Bach-Mortensen

Kommentar: Beregnede virkninger af personskattelempelser, pp. 346-350
Jan V. Hansen

Integration over generationer? Andengenerationsindvandrernes uddannelse, pp. 35-58
Michael Rosholm, Leif Husted and Helena Skyt Nielsen

Vækstdeterminanter i dansk økonomi, pp. 350-361
Ulrik Nødgaard

Kommentar: Vækstdeterminanter i Danmark, pp. 362-368
Carl-Johan Dalgaard

Realrentegabet: Måling og anvendelse, pp. 369-376
Anders Møller Christensen

Kommentar: Pengepolitik, inflation og rente, pp. 377-383
Claus Vastrup

Strukturreformer i OECD landenes arbejds- og produktmarkeder: Et forsøg på status, pp. 385-396
Jørgen Elmeskov

Tobinskatten: arbitrær og ineffektiv?, pp. 59-62
Niels Peter Hahnemann

Økonomisk teorihistorie – Overflødig information eller brugbar ballast?, pp. 62-70
Finn Olesen

Om at undervise i økonomi som et fag til at forstå virkeligheden, pp. 70-74
Poul Thøis Madsen

Økonomididaktik - problemer og muligheder for undervisning i nationaløkonomi, pp. 91-111
Birgitte Sloth

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Download statistics for the series and S-WoPEc

Questions (including download problems) about the papers in this series should be directed to Lasse Wolsgård ()
Report other problems with accessing this service to Sune Karlsson ().

This page generated on 2024-03-20 23:25:50.