Scandinavian Working Papers in Economics

Nationaløkonomisk tidsskrift,
Nationaløkonomisk Forening

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

2000

Volume 2000, Issue 1

Det 20. århundredes økonomiske karakteristik og det 21.s horoskop, pp. 1-12
Niels Kærgård

Arbejdsmarkedets udvikling i det 20. århundrede – og udsigterne for det 21., pp. 111-120
Peder J. Pedersen

Nogle betragtninger over fremskridt i økonomisk teori i det 20. århundrede, pp. 121-134
Hector Estrup

Udviklingen i den økonomiske politik i det 20. århundrede, pp. 13-23
Niels-Henrik Topp

Drivhusmodellers omkostningsfunktioner, pp. 167-188
Hans Linderoth

Årsregnskabsmeddelelser – aktiemarkedets effektivitet og dets forventninger, pp. 189-204
Helle L. Lønroth, Peder Fredslund Møller and Frank Thinggaard

Hvordan påvirker efterlønsreformen de ældres tilbagetrækningsalder?, pp. 205-221
Anne Møller Danø, Mette Ejrnæs and Leif Husted

Effekten af pensionsreform på danske ægtepars udtræden af arbejdsmarkedet, pp. 222-242
Bent Jesper Christensen and Nabanita Datta Gupta

Velfærdsstatens udvikling i det 20. århundrede og perspektiverne for det 21, pp. 24-39
Jørgen Søndergaard

Er Phillips-kurven på langt sigt lodret i en lille åben økonomi?, pp. 243-258
Søren Harck

Afledte og forledte virkninger af kunstpolitikken, pp. 259-263
Hans Aage

Kunst og Penge, pp. 263-269
Michael Møller and Niels Christian Nielsen

Om de overdrevne forventninger til et indre marked for offentligt indkøb, pp. 269-276
Poul Thøis Madsen

Miljøproblemer og endogen vækst, pp. 301-313
Poul Schou

En empirisk undersøgelse af ledighedens varighed og varighedsafhængighed, pp. 314-328
Michael Rosholm

Osloskolen – særnorsk eller tidstypisk skandinavisk?, pp. 329-348
Niels Kærgård

Islandske økonomer: Har de gjort en forskel? Et personligt synspunkt, pp. 349-367
Thorvaldur Gylfason

Debat og kommentarer: Danmark is leading nation in the Economic Sciences, pp. 368-372
Bruno Frey and Reiner Eichenberger

Den økonomiske politik i det 21. århundrede, pp. 40-53
Torben M. Andersen

Strukturbrud i Kongeriget? – strejftog i den regionaløkonomiske udvikling, pp. 54-68
Nils Groes

De finansielle institutioner: fortid og fremtid, pp. 69-78
Michael Møller and Niels Chr. Nielsen

Indvandringen til Danmark i det 20. århundrede, pp. 79-94
Poul Chr. Matthiessen

Samspillet i det 20. og 21. århundrede mellem dansk miljø- og ressourcepolitik og økonomisk teori, pp. 95-110
Peder Andersen

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Download statistics for the series and S-WoPEc

Questions (including download problems) about the papers in this series should be directed to Lasse Wolsgård ()
Report other problems with accessing this service to Sune Karlsson ().

This page generated on 2024-03-20 23:25:50.