Scandinavian Working Papers in Economics

Nationaløkonomisk tidsskrift,
Nationaløkonomisk Forening

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

2003

Volume 2003, Issue 1

Debat og kommentarer: Skatteunddragelse i 1900-tallet, pp. 112-129
Hans Chr. Johansen and Jørn Henrik Petersen

Udviklingsbistanden i perspektiv, pp. 164-186
Finn Tarp

Danish Multinationals and Competition between Workers at Different Locations, pp. 187-205
Mette Rose Skaksen

Optimal adgangsregulering til de videregående uddannelser og elevers valg af fag i gymnasiet, pp. 206-224
Karsten Albæk

Technical Efficiency of the Danish Trawl Fleet: Are the Industrial Vessels Better Than Others?, pp. 225-242
Niels Vestergaard, Dale Squires, Frank Jensen and Jesper Levring Andersen

Debat og kommentarer: opgørelse af kønsforskelle i ledigheden hos nyuddannede, pp. 243-259
Helena Skyt Nielsen

Prisen på stilhed 25 år senere, pp. 279-299
Thomas Bue Bjørner and Thomas Lundhede

Equity prices, share price valuation, crashes and depressions, pp. 3-34
Jakob B. Madsen

Forbrug af fjernvarme og elektricitet i husholdninger, pp. 300-317
Søren Leth-Petersen

Reagerer aktiemarkedet på indførelsen af incitamentsprogrammer?, pp. 318-338
Steffen Lundstrøm

Bestemmende faktorer for danske virksomheders valg af forskningssamarbejdspartnere, pp. 339-363
Ebbe Krogh Graversen and Michael Mark

Konsekvenser af at harmonisere selskabslovgivningen i Europa: Skal aktieklasserne afskaffes?, pp. 35-52
Morten Bennedsen, Thea Dam, Jonas Herby and Kasper Nielsen

Abstraktion og virkelighedskontakt i økonomisk teori: Hector Estrup og økonomisk metodologi, pp. 364-375
Nicolai J. Foss

Markedet som social konstruktion, pp. 376-386
Finn Collin

Rawls og moderne beslutningsteori, pp. 387-398
Jens Leth Hougaard and Hans Keiding

Videnskab og politik, pp. 399-408
Niels Kærgård

Danske energiplaners prognosefejl i internationalt perspektiv, pp. 415-420
Hans Linderoth and Jan Bentzen

Erhvervsudviklingen på Fyn – og seneste analyse af denne, pp. 421-424
Christen Sørensen

Replik, pp. 424-432
Bo Eriksen, Børge Obel and Thorbjørn Knudsen

Duplik, pp. 432-433
Christen Sørensen

Har kommunalskat og service betydning for flyttemønstrene?, pp. 53-67
Jakob Roland Munch

Optionsaflønning i danske børsnoterede selskaber, pp. 68-88
Ken L. Bechmann and Peter Løchte Jørgensen

Progressive skatter, uddannelse og vækst, pp. 89-111
Morten Granzau and Martin Madsen

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Download statistics for the series and S-WoPEc

Questions (including download problems) about the papers in this series should be directed to Lasse Wolsgård ()
Report other problems with accessing this service to Sune Karlsson ().

This page generated on 2024-03-20 23:25:50.