S-WoPEc
 
Scandinavian Working Papers in Economics
HomeAboutSeriesSubject/JEL codesAdvanced Search
Health Economics Research Programme, University of Oslo HERO On line Working Paper Series

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

No. 2000:10: Inkludering av pasienters vurderinger i en effektivitetsanalyse av norske allmen-praktikere - korrigering av feil i variable i DEA Full Text
Guri Galtung Kjæserud

No. 2000:9: Private health care as a supplement to a public health system with waiting time for treatment Full Text
Michael Hoel and Erik Magnus Sæther

No. 2000:8: Pengene eller Livet? -en studie av betalingsvillighet for livreddende helseprosjekter? Full Text
Bjørnar Andreas Kvinge

No. 2000:7: En analyse av tilgjengelighet og bruk av en laboratorieundersøkelse i primærhelsetjenesten Full Text
Siri Fauli

No. 2000:6: Sprekere eldre, rimeligere eldreomsorg? - Utgiftsbehovet i eldreomsorgen i perioden 2000-2030 under ulike forutsetninger om eldres funksjonsevne Full Text
Grete Botten, Terje P. Hagen and Hans TH Waaler

No. 2000:5: Why do people demand health? Full Text
Snorre Kverndokk

No. 2000:4: Betalingsvillighet for behandlingsgaranti -analyse av en befolkningsundersøkelse Full Text
Gry Stine Kopperud

No. 2000:3: Erfaringer med ISF og bruk av kostnadsinformasjon Intervjudata fra fire fylkeskommuner Full Text
Ståle Opedal

No. 2000:2: En bred kartlegging av sykehusenes økonomiske situasjon Full Text
Trond Bjørnenak, Terje P. Hagen, Tor Iversen and Jon Magnussen

No. 2000:1: ISF og sykehusenes effektivitet - Erfaringer fra 1997 og 1998 Full Text
Terje P. Hagen, Tor Iversen and Jon Magnussen


1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Download statistics for the working paper series and S-WoPEc

Questions (including download problems) about the papers in this series should be directed to Anbjørg Kolaas ()
Report other problems with accessing this service to Sune Karlsson () or Helena Lundin ().

Programing by
Design by Joachim Ekebom

  This page was generated on 2016-01-21 15:39:46