Scandinavian Working Papers in Economics

IHE Report / IHE Rapport,
IHE - The Swedish Institute for Health Economics

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

No 2012:6: Vård och omsorg i hemmet för personer med multipel skleros
Marianne Svensson

No 2012:4: Prioritering av innovativa läkemedel – erfarenheter inom ögonsjukvården i Danmark, Norge och Sverige.
Marianne Svensson

No 2012:3: Värdet av forskning och ny medicinsk teknologi för hjärt- och kärlsjukdom – en studie utifrån exemplet ischemisk hjärtsjukdom
Adam Fridhammar, Ulf Persson and Katarina Steen Carlsson

No 2012:2: Kostnader för insjuknande i stroke år 2009. En incidensbaserad studie.
Katarina Steen Carlsson

No 2012:1: Kostnader för hjärt-kärlsjukdom år 2010
Katarina Steen Carlsson and Ulf Persson

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Download statistics for the series and S-WoPEc

Questions (including download problems) about the papers in this series should be directed to Annette Persson Dietmann ()
Report other problems with accessing this service to Sune Karlsson ().

This page generated on 2024-02-15 14:51:37.