Scandinavian Working Papers in Economics

IHE Report / IHE Rapport,
IHE - The Swedish Institute for Health Economics

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

No 2011:3: Särläkemedel – en utmaning för det värdebaserade prissättningssystemet för läkemedel
Ulf Persson

No 2011:2: Ekonomiska utvärderingar av organtransplantationer – en systematisk litteraturöversikt
Ulf-G Gerdtham

No 2011:1: Ekonomiska konsekvenser av våld mot kvinnor – En kunskapsöversikt samt kostnadsberäkningar utifrån tre typfall
Katarina Steen Carlsson

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Download statistics for the series and S-WoPEc

Questions (including download problems) about the papers in this series should be directed to Annette Persson Dietmann ()
Report other problems with accessing this service to Sune Karlsson ().

This page generated on 2024-02-15 14:51:37.