Scandinavian Working Papers in Economics

IHE Report / IHE Rapport,
IHE - The Swedish Institute for Health Economics

Downloads from S-WoPEc

Fulltext files are files downloaded from the S-WoPEc server, Redirected files are files downloaded from a server maintained by the publisher of a working paper series.

The statistics for 2010-06, 2012-04 (half month), 2012-05 and 2012-06 have unfortunately been lost. We regret this.

The raw data

Papers at S-WoPEc

The raw data

Top papers by Abstract Accesses last month (2023-05)

PaperAccesses
Hälso- och sjukvårdsutgifternas utveckling i Sverige
Katarina Gralén, Frida Hjalte, Ulf Persson
5
Samhällets kostnader för sjukdomar år 2017
Frida Hjalte, Katarina Gralén, Ulf Persson
5
Comparator Report on Cancer in Europe 2019 – Disease Burden, Costs and Access to Medicines
Thomas Hofmarcher, Gunnar Brådvik, Peter Lindgren
5
Kostnader för hjärt-kärlsjukdom år 2010
Katarina Steen Carlsson, Ulf Persson
5
Samhällsekonomiska kostnader för narkotikabruk i Sverige
Thomas Hofmarcher, Vilma Ramdén, Peter Lindgren
5
An assessment of breast cancer and its management in Iran
Bengt Jönsson
4
Lungcancer i Sverige – En analys av sjukdomsbörda och värdet av tidigare detektion
Emelie Andersson, Nils Wilking, Adam Fridhammar, Katarina Steen Carlsson, Peter Lindgren
4
Samhällets kostnader för att förebygga drunkningsolyckor. Delprojekt i kostnaderna av samhällets säkerhetsarbete
Frida Hjalte, Sara Olofsson
4
Värdet av läkemedelsrobotar - enkätstudie med fyra kommuner
Katarina Gralén, Andreas Nilsson, Peter Lindgren
4
Kostnader för rörelseorganens sjukdomar i Sverige år 2012
Ida Ahlberg
4
Värdebaserad prissättning av läkemedel – Teori, evidens och utmaningar
Ulf Persson, Sara Olofsson
4
Kopplingen mellan levnadsvanor och hjärt-kärlsjukdom i Sverige
Gunnar Brådvik, Emelie Andersson, Vilma Ramdén, Peter Lindgren, Katarina Steen Carlsson
4
An outcome-based payment model for biologic agents in psoriasis
Jenny Norlin, Rikard Althin, Ulf Persson
4
Värdering och betalning för avancerade terapiläkemedel (ATMP)
Ulf Persson, Sara Olofsson, Rikard Althin, Adam Fridhammar
4
Cancer Care in the Middle East and Africa
Thomas Hofmarcher, Abeer Ahmad, Peter Lindgren, Nils Wilking
4

Rank papers for other periods

Top papers by Abstract Accesses last 3 months (2023-03 to 2023-05)

PaperAccesses
Hälso- och sjukvårdsutgifternas utveckling i Sverige
Katarina Gralén, Frida Hjalte, Ulf Persson
13
Lungcancer i Sverige – En analys av sjukdomsbörda och värdet av tidigare detektion
Emelie Andersson, Nils Wilking, Adam Fridhammar, Katarina Steen Carlsson, Peter Lindgren
11
Värdebaserad prissättning av läkemedel – Teori, evidens och utmaningar
Ulf Persson, Sara Olofsson
11
Värdet av läkemedelsrobotar - enkätstudie med fyra kommuner
Katarina Gralén, Andreas Nilsson, Peter Lindgren
11
Comparator Report on Cancer in Europe 2019 – Disease Burden, Costs and Access to Medicines
Thomas Hofmarcher, Gunnar Brådvik, Peter Lindgren
11
Samhällsekonomiska kostnader för narkotikabruk i Sverige
Thomas Hofmarcher, Vilma Ramdén, Peter Lindgren
11
Personskadekostnader och livskvalitetsförlust till följd av vägtrafikolyckor och fotgängarolyckor singel
Sara Olofsson, Katarina Gralén, Karl-Olof Welin
10
Betalningsviljan för att minska risken för icke-dödliga och dödliga skador i samband med vägtrafikolyckor – en pilotstudie med jämförelse av CV och kedje-ansats
Sara Olofsson, Ulf-G Gerdtham
10
Quality-of-Life in the Swedish general population during Covid-19 – based on measurement pre- and post pandemic outbreak
Ulf Persson, Sara Olofsson
9
Access to high-quality oncology care across Europe
Thomas Hofmarcher
9
Opportunities and challenges of an innovative payment model for Advanced Therapy Medicinal Products in Sweden -A hypothetical example in the treatment of β-thalassemia
Ulf Persson, Jenny Norlin
9
The Cost of Cancers of the Digestive System in Europe
Thomas Hofmarcher, Peter Lindgren
9
Hälsoekonomisk utvärdering av rehabiliteringsgarantin i Region Skåne – en retrospektiv registerstudie
Ulf-G Gerdtham
9
Värdering och betalning för avancerade terapiläkemedel (ATMP)
Ulf Persson, Sara Olofsson, Rikard Althin, Adam Fridhammar
9

Rank papers for other periods

Top papers by Abstract Accesses all months (from 2020-11)

PaperAccesses
Cancer care and access to cancer drugs in Asia-Pacific
Thomas Hofmarcher, George Keel, Peter Lindgren
65
Opportunities and challenges of an innovative payment model for Advanced Therapy Medicinal Products in Sweden -A hypothetical example in the treatment of β-thalassemia
Ulf Persson, Jenny Norlin
58
Värdet av läkemedelsrobotar - enkätstudie med fyra kommuner
Katarina Gralén, Andreas Nilsson, Peter Lindgren
57
The Cost of Cancers of the Digestive System in Europe
Thomas Hofmarcher, Peter Lindgren
53
Påverkbara kostnader för typ 2-diabetes år 2020 och år 2030 i Sverige. Prognoser med IHE Cohort Model of Type 2 Diabetes
Katarina Steen Carlsson, Emelie Andersson, Adam Fridhammar, Michael Willis
53
Comparator Report on Cancer in Europe 2019 – Disease Burden, Costs and Access to Medicines
Thomas Hofmarcher, Gunnar Brådvik, Peter Lindgren
53
Samhällets kostnader för spelproblem i Sverige
Thomas Hofmarcher, Ulf Persson
52
Disease burden associated with Covid-19 in Sweden – QALYs lost due to excess mortality
Ulf Persson, Sara Olofsson, George Keel
52
Patient pathways in the treatment of opioid drug dependency – A register-based real world analysis using regional healthcare registers
Sofia Löfvendahl, Katarina Steen Carlsson
52
Kostnader för hjärt-kärlsjukdom i Sverige 2019
Emelie Andersson, Peter Lindgren, Gunnar Brådvik, Vilma Ramdén, Katarina Steen Carlsson
51

Rank papers for other periods

Top papers by Downloads all months (from 2020-11)

PaperDownloads
Ekonomiska konsekvenser av våld mot kvinnor – En kunskapsöversikt samt kostnadsberäkningar utifrån tre typfall
Katarina Steen Carlsson
1
Värdet av färre administrationstillfällen för personer med multipel skleros (MS) som behandlas med injektionsläkemdel. En betalningsviljestudie
Sara Olofsson, Katarina Gralén, Ulf Persson
1
Comparator report on patient access to cancer medicines in Europe revisited
Thomas Hofmarcher, Peter Lindgren, Bengt Jönsson
1
An assessment of breast cancer and its management in Iran
Bengt Jönsson
1
Prioritering av innovativa läkemedel – erfarenheter inom ögonsjukvården i Danmark, Norge och Sverige.
Marianne Svensson
1
Kostnader för reumatoid artrit i Sverige år 2014
Emilie Toresson Grip, Katarina Steen Carlsson
1
Comparator Report on Cancer in Europe 2019 – Disease Burden, Costs and Access to Medicines
Thomas Hofmarcher, Gunnar Brådvik, Peter Lindgren
1
Samhällets kostnader för att förebygga drunkningsolyckor. Delprojekt i kostnaderna av samhällets säkerhetsarbete
Frida Hjalte, Sara Olofsson
1
The costs of diabetes in 2020 and 2030 − A model analysis comparing innovative glucose lowering treatments in second line following European and American guidelines compared to current standard of care
Adam Fridhammar, Emelie Andersson, Katarina Steen Carlsson
1
Comparator Report on Patient Access to Cancer Medicines in Europe Revisited- A UK Perspective
Thomas Hofmarcher, Peter Lindgren, Fredrik Moen, Bengt Jönsson
1
Access to high-quality oncology care across Europe
Thomas Hofmarcher
1
Innovative treatments for cancer in Europe -Value, cost and access
Ulf Persson
1
Kostnader för insjuknande i stroke år 2009. En incidensbaserad studie.
Katarina Steen Carlsson
1
Personskadekostnader och livskvalitetsförlust till följd av vägtrafikolyckor och fotgängarolyckor singel. Sammanfattning av resultat
Sara Olofsson, Katarina Gralén, Karl-Olof Welin
1
Patient pathways in the treatment of opioid drug dependency – A register-based real world analysis using regional healthcare registers
Sofia Löfvendahl, Katarina Steen Carlsson
1
Konsekvenser av cykelolyckor – personskadekostnad och livskvalitetsförlust jämfört med fotgängarolyckor och andra vägtrafikolyckor
Sara Olofsson, Karl-Olof Welin, Ulf Persson
1
Cancer Care in the Middle East and Africa
Thomas Hofmarcher, Abeer Ahmad, Peter Lindgren, Nils Wilking
1
Kostnader för hjärt-kärlsjukdom år 2010
Katarina Steen Carlsson, Ulf Persson
1
Särläkemedel – en utmaning för det värdebaserade prissättningssystemet för läkemedel
Ulf Persson
1
Ett nytt subventionssystem för innovativa läkemedel som kombinerar värdebaserad- och fri marknadsprissättning
Ulf Persson, Frida Hjalte
1
Samhällets kostnader för spelproblem i Sverige
Thomas Hofmarcher, Ulf Persson
1
Kostnader för cancer i Sverige idag och år 2040
Adam Fridhammar, Emelie Andersson, Katarina Steen Carlsson
1
Värdet av ett nytt sätt att administrera levodopa
Sara Olofsson, Ulf Persson
1
Disease burden associated with Covid-19 in Sweden – QALYs lost due to excess mortality
Ulf Persson, Sara Olofsson, George Keel
1
Alternative Payment Models in Haemophilia Treatment
Katarina Steen Carlsson
1
Ekonomiska utvärderingar av organtransplantationer – en systematisk litteraturöversikt
Ulf-G Gerdtham
1
Kostnader för rörelseorganens sjukdomar i Sverige år 2012
Ida Ahlberg
1
Betalningsviljan för att minska risken för icke-dödliga och dödliga skador i samband med vägtrafikolyckor – en studie med kedje-ansats
Sara Olofsson, Ulf-G Gerdtham
1
Betalningsviljan för att minska risken för icke-dödliga och dödliga skador i samband med vägtrafikolyckor – en pilotstudie med jämförelse av CV och kedje-ansats
Sara Olofsson, Ulf-G Gerdtham
1
Opportunities and challenges of an innovative payment model for Advanced Therapy Medicinal Products in Sweden -A hypothetical example in the treatment of β-thalassemia
Ulf Persson, Jenny Norlin
1
Samhällskostnaden för rökningsrelaterad sjuklighet i Sverige
Emelie Andersson, Emilie Toresson Grip, Adam Fridhammar
1
The Cost of Cancers of the Digestive System in Europe
Thomas Hofmarcher, Peter Lindgren
1
Hälsoekonomisk utvärdering av rehabiliteringsgarantin i Region Skåne – en retrospektiv registerstudie
Ulf-G Gerdtham
1
Värdet av forskning och ny medicinsk teknologi för hjärt- och kärlsjukdom – en studie utifrån exemplet ischemisk hjärtsjukdom
Adam Fridhammar, Ulf Persson, Katarina Steen Carlsson
1
Påverkbara kostnader för typ 2-diabetes år 2020 och år 2030 i Sverige. Prognoser med IHE Cohort Model of Type 2 Diabetes
Katarina Steen Carlsson, Emelie Andersson, Adam Fridhammar, Michael Willis
1
Quality-of-Life in the Swedish general population during Covid-19 – based on measurement pre- and post pandemic outbreak
Ulf Persson, Sara Olofsson
1
Bemanning inom onkologiklinikerna i Sverige – en enkätstudie för Cancerfonden
Katarina Gralén, Emelie Andersson, Katarina Steen Carlsson
1
Personskadekostnader och livskvalitetsförlust till följd av vägtrafikolyckor och fotgängarolyckor singel
Sara Olofsson, Katarina Gralén, Karl-Olof Welin
1
Hälso- och sjukvårdsutgifternas utveckling i Sverige
Katarina Gralén, Frida Hjalte, Ulf Persson
1
Comparator Report on Cancer in the Nordic Countries – Disease Burden, Costs and Access to Medicines
Thomas Hofmarcher, Gunnar Brådvik, Peter Lindgren
1
Produktionsbortfall – en metodologisk genomgång och beräkningar
Sara Olofsson, Frida Hjalte
1

Rank papers for other periods

Questions (including download problems) about the papers in this series should be directed to Annette Persson Dietmann ()
Report other problems with accessing this service to Sune Karlsson ().

This page generated on 2023-06-01 05:46:26.