Scandinavian Working Papers in Economics

IHE Report / IHE Rapport,
IHE - The Swedish Institute for Health Economics

Downloads from S-WoPEc

Fulltext files are files downloaded from the S-WoPEc server, Redirected files are files downloaded from a server maintained by the publisher of a working paper series.

The statistics for 2010-06, 2012-04 (half month), 2012-05 and 2012-06 have unfortunately been lost. We regret this.

The raw data

Papers at S-WoPEc

The raw data

Top papers by Abstract Accesses last month (2021-09)

PaperAccesses
Bemanning inom onkologiklinikerna i Sverige – en enkätstudie för Cancerfonden
Katarina Gralén, Emelie Andersson, Katarina Steen Carlsson
3
Värdet av forskning och ny medicinsk teknologi för hjärt- och kärlsjukdom – en studie utifrån exemplet ischemisk hjärtsjukdom
Adam Fridhammar, Ulf Persson, Katarina Steen Carlsson
3
Comparator Report on Patient Access to Cancer Medicines in Europe Revisited- A UK Perspective
Thomas Hofmarcher, Peter Lindgren, Fredrik Moen, Bengt Jönsson
3
Produktionsbortfall – en metodologisk genomgång och beräkningar
Sara Olofsson, Frida Hjalte
3
Kopplingen mellan levnadsvanor och hjärt-kärlsjukdom i Sverige
Gunnar Brådvik, Emelie Andersson, Vilma Ramdén, Peter Lindgren, Katarina Steen Carlsson
2
Cancer i Sverige – Hur mycket beror på påverkbara riskfaktorer?
Adam Fridhammar, Thomas Hofmarcher, Sofie Persson
2
Innovative treatments for cancer in Europe -Value, cost and access
Ulf Persson
2
Personskadekostnader och livskvalitetsförlust till följd av vägtrafikolyckor och fotgängarolyckor singel. Sammanfattning av resultat
Sara Olofsson, Katarina Gralén, Karl-Olof Welin
2
Comparator Report on Cancer in Europe 2019 – Disease Burden, Costs and Access to Medicines
Thomas Hofmarcher, Gunnar Brådvik, Peter Lindgren
2
Samhällets kostnader för att förebygga drunkningsolyckor. Delprojekt i kostnaderna av samhällets säkerhetsarbete
Frida Hjalte, Sara Olofsson
2
Kostnader för rörelseorganens sjukdomar i Sverige år 2012
Ida Ahlberg
2
Samhällets kostnader för spelproblem i Sverige
Thomas Hofmarcher, Ulf Persson
2
Disease burden associated with Covid-19 in Sweden – QALYs lost due to excess mortality
Ulf Persson, Sara Olofsson, George Keel
2
Värdet av vaccin – Vilken hälsoekonomisk evidens är relevant och vilken efterfrågas av olika intressenter?
Ulf Persson, Sara Olofsson, Rikard Althin
2
Kostnader för hjärt-kärlsjukdom år 2010
Katarina Steen Carlsson, Ulf Persson
2
Värdering och betalning för avancerade terapiläkemedel (ATMP)
Ulf Persson, Sara Olofsson, Rikard Althin, Adam Fridhammar
2
Kostnader för reumatoid artrit i Sverige år 2014
Emilie Toresson Grip, Katarina Steen Carlsson
2
Prioritering av innovativa läkemedel – erfarenheter inom ögonsjukvården i Danmark, Norge och Sverige.
Marianne Svensson
2
Ekonomiska konsekvenser av våld mot kvinnor – En kunskapsöversikt samt kostnadsberäkningar utifrån tre typfall
Katarina Steen Carlsson
2
An assessment of breast cancer and its management in Iran
Bengt Jönsson
2
Opportunities and challenges of an innovative payment model for Advanced Therapy Medicinal Products in Sweden -A hypothetical example in the treatment of β-thalassemia
Ulf Persson, Jenny Norlin
2
Kostnader för cancer i Sverige idag och år 2040
Adam Fridhammar, Emelie Andersson, Katarina Steen Carlsson
2
Hälsoekonomisk analys av riktad screening för lungcancer av rökande och före detta rökande kvinnor i Region Stockholm
Adam Fridhammar, Katarina Steen Carlsson
2
Ett nytt subventionssystem för innovativa läkemedel som kombinerar värdebaserad- och fri marknadsprissättning
Ulf Persson, Frida Hjalte
2

Rank papers for other periods

Top papers by Abstract Accesses last 3 months (2021-07 to 2021-09)

PaperAccesses
Bemanning inom onkologiklinikerna i Sverige – en enkätstudie för Cancerfonden
Katarina Gralén, Emelie Andersson, Katarina Steen Carlsson
5
Produktionsbortfall – en metodologisk genomgång och beräkningar
Sara Olofsson, Frida Hjalte
5
Comparator Report on Patient Access to Cancer Medicines in Europe Revisited- A UK Perspective
Thomas Hofmarcher, Peter Lindgren, Fredrik Moen, Bengt Jönsson
4
Innovative treatments for cancer in Europe -Value, cost and access
Ulf Persson
3
Comparator Report on Cancer in Europe 2019 – Disease Burden, Costs and Access to Medicines
Thomas Hofmarcher, Gunnar Brådvik, Peter Lindgren
3
Cancer i Sverige – Hur mycket beror på påverkbara riskfaktorer?
Adam Fridhammar, Thomas Hofmarcher, Sofie Persson
3
Comparator report on patient access to cancer medicines in Europe revisited
Thomas Hofmarcher, Peter Lindgren, Bengt Jönsson
3
Värdet av vaccin – Vilken hälsoekonomisk evidens är relevant och vilken efterfrågas av olika intressenter?
Ulf Persson, Sara Olofsson, Rikard Althin
3
Värdet av forskning och ny medicinsk teknologi för hjärt- och kärlsjukdom – en studie utifrån exemplet ischemisk hjärtsjukdom
Adam Fridhammar, Ulf Persson, Katarina Steen Carlsson
3
Disease burden associated with Covid-19 in Sweden – QALYs lost due to excess mortality
Ulf Persson, Sara Olofsson, George Keel
3
Samhällets kostnader för spelproblem i Sverige
Thomas Hofmarcher, Ulf Persson
3
Samhällets kostnader för att förebygga drunkningsolyckor. Delprojekt i kostnaderna av samhällets säkerhetsarbete
Frida Hjalte, Sara Olofsson
3
An assessment of breast cancer and its management in Iran
Bengt Jönsson
3
Prioritering av innovativa läkemedel – erfarenheter inom ögonsjukvården i Danmark, Norge och Sverige.
Marianne Svensson
3
Hälsoekonomisk analys av riktad screening för lungcancer av rökande och före detta rökande kvinnor i Region Stockholm
Adam Fridhammar, Katarina Steen Carlsson
3
Opportunities and challenges of an innovative payment model for Advanced Therapy Medicinal Products in Sweden -A hypothetical example in the treatment of β-thalassemia
Ulf Persson, Jenny Norlin
3
Kostnader för cancer i Sverige idag och år 2040
Adam Fridhammar, Emelie Andersson, Katarina Steen Carlsson
3

Rank papers for other periods

Top papers by Abstract Accesses all months (from 2020-11)

PaperAccesses
Samhällets kostnader för spelproblem i Sverige
Thomas Hofmarcher, Ulf Persson
16
Disease burden associated with Covid-19 in Sweden – QALYs lost due to excess mortality
Ulf Persson, Sara Olofsson, George Keel
13
Patient pathways in the treatment of opioid drug dependency – A register-based real world analysis using regional healthcare registers
Sofia Löfvendahl, Katarina Steen Carlsson
11
Produktionsbortfall – en metodologisk genomgång och beräkningar
Sara Olofsson, Frida Hjalte
11
Cancer care and access to cancer drugs in Asia-Pacific
Thomas Hofmarcher, George Keel, Peter Lindgren
10
Quality-of-Life in the Swedish general population during Covid-19 – based on measurement pre- and post pandemic outbreak
Ulf Persson, Sara Olofsson
10
Påverkbara kostnader för typ 2-diabetes år 2020 och år 2030 i Sverige. Prognoser med IHE Cohort Model of Type 2 Diabetes
Katarina Steen Carlsson, Emelie Andersson, Adam Fridhammar, Michael Willis
9
Bemanning inom onkologiklinikerna i Sverige – en enkätstudie för Cancerfonden
Katarina Gralén, Emelie Andersson, Katarina Steen Carlsson
8
Comparator Report on Cancer in Europe 2019 – Disease Burden, Costs and Access to Medicines
Thomas Hofmarcher, Gunnar Brådvik, Peter Lindgren
8
Opportunities and challenges of an innovative payment model for Advanced Therapy Medicinal Products in Sweden -A hypothetical example in the treatment of β-thalassemia
Ulf Persson, Jenny Norlin
8
Kostnader för cancer i Sverige idag och år 2040
Adam Fridhammar, Emelie Andersson, Katarina Steen Carlsson
8
The Cost of Cancers of the Digestive System in Europe
Thomas Hofmarcher, Peter Lindgren
8

Rank papers for other periods

Top papers by Downloads all months (from 2020-11)

PaperDownloads
The costs of diabetes in 2020 and 2030 − A model analysis comparing innovative glucose lowering treatments in second line following European and American guidelines compared to current standard of care
Adam Fridhammar, Emelie Andersson, Katarina Steen Carlsson
1
Ett nytt subventionssystem för innovativa läkemedel som kombinerar värdebaserad- och fri marknadsprissättning
Ulf Persson, Frida Hjalte
1
Hälsoekonomisk utvärdering av rehabiliteringsgarantin i Region Skåne – en retrospektiv registerstudie
Ulf-G Gerdtham
1
Kostnader för cancer i Sverige idag och år 2040
Adam Fridhammar, Emelie Andersson, Katarina Steen Carlsson
1
Quality-of-Life in the Swedish general population during Covid-19 – based on measurement pre- and post pandemic outbreak
Ulf Persson, Sara Olofsson
1
Opportunities and challenges of an innovative payment model for Advanced Therapy Medicinal Products in Sweden -A hypothetical example in the treatment of β-thalassemia
Ulf Persson, Jenny Norlin
1
An assessment of breast cancer and its management in Iran
Bengt Jönsson
1
The Cost of Cancers of the Digestive System in Europe
Thomas Hofmarcher, Peter Lindgren
1
Ekonomiska konsekvenser av våld mot kvinnor – En kunskapsöversikt samt kostnadsberäkningar utifrån tre typfall
Katarina Steen Carlsson
1
Värdet av ett nytt sätt att administrera levodopa
Sara Olofsson, Ulf Persson
1
Påverkbara kostnader för typ 2-diabetes år 2020 och år 2030 i Sverige. Prognoser med IHE Cohort Model of Type 2 Diabetes
Katarina Steen Carlsson, Emelie Andersson, Adam Fridhammar, Michael Willis
1
Prioritering av innovativa läkemedel – erfarenheter inom ögonsjukvården i Danmark, Norge och Sverige.
Marianne Svensson
1
Produktionsbortfall – en metodologisk genomgång och beräkningar
Sara Olofsson, Frida Hjalte
1
Kostnader för reumatoid artrit i Sverige år 2014
Emilie Toresson Grip, Katarina Steen Carlsson
1
Kostnader för insjuknande i stroke år 2009. En incidensbaserad studie.
Katarina Steen Carlsson
1
Access to high-quality oncology care across Europe
Thomas Hofmarcher
1
Betalningsviljan för att minska risken för icke-dödliga och dödliga skador i samband med vägtrafikolyckor – en studie med kedje-ansats
Sara Olofsson, Ulf-G Gerdtham
1
Kostnader för hjärt-kärlsjukdom år 2010
Katarina Steen Carlsson, Ulf Persson
1
Comparator Report on Patient Access to Cancer Medicines in Europe Revisited- A UK Perspective
Thomas Hofmarcher, Peter Lindgren, Fredrik Moen, Bengt Jönsson
1
Samhällskostnaden för rökningsrelaterad sjuklighet i Sverige
Emelie Andersson, Emilie Toresson Grip, Adam Fridhammar
1
Konsekvenser av cykelolyckor – personskadekostnad och livskvalitetsförlust jämfört med fotgängarolyckor och andra vägtrafikolyckor
Sara Olofsson, Karl-Olof Welin, Ulf Persson
1
Ekonomiska utvärderingar av organtransplantationer – en systematisk litteraturöversikt
Ulf-G Gerdtham
1
Personskadekostnader och livskvalitetsförlust till följd av vägtrafikolyckor och fotgängarolyckor singel
Sara Olofsson, Katarina Gralén, Karl-Olof Welin
1
Disease burden associated with Covid-19 in Sweden – QALYs lost due to excess mortality
Ulf Persson, Sara Olofsson, George Keel
1
Värdet av forskning och ny medicinsk teknologi för hjärt- och kärlsjukdom – en studie utifrån exemplet ischemisk hjärtsjukdom
Adam Fridhammar, Ulf Persson, Katarina Steen Carlsson
1
Betalningsviljan för att minska risken för icke-dödliga och dödliga skador i samband med vägtrafikolyckor – en pilotstudie med jämförelse av CV och kedje-ansats
Sara Olofsson, Ulf-G Gerdtham
1
Bemanning inom onkologiklinikerna i Sverige – en enkätstudie för Cancerfonden
Katarina Gralén, Emelie Andersson, Katarina Steen Carlsson
1
Comparator Report on Cancer in the Nordic Countries – Disease Burden, Costs and Access to Medicines
Thomas Hofmarcher, Gunnar Brådvik, Peter Lindgren
1
Samhällets kostnader för spelproblem i Sverige
Thomas Hofmarcher, Ulf Persson
1
Kostnader för rörelseorganens sjukdomar i Sverige år 2012
Ida Ahlberg
1
Värdet av färre administrationstillfällen för personer med multipel skleros (MS) som behandlas med injektionsläkemdel. En betalningsviljestudie
Sara Olofsson, Katarina Gralén, Ulf Persson
1
Patient pathways in the treatment of opioid drug dependency – A register-based real world analysis using regional healthcare registers
Sofia Löfvendahl, Katarina Steen Carlsson
1
Samhällets kostnader för att förebygga drunkningsolyckor. Delprojekt i kostnaderna av samhällets säkerhetsarbete
Frida Hjalte, Sara Olofsson
1
Comparator Report on Cancer in Europe 2019 – Disease Burden, Costs and Access to Medicines
Thomas Hofmarcher, Gunnar Brådvik, Peter Lindgren
1
Särläkemedel – en utmaning för det värdebaserade prissättningssystemet för läkemedel
Ulf Persson
1
Innovative treatments for cancer in Europe -Value, cost and access
Ulf Persson
1
Personskadekostnader och livskvalitetsförlust till följd av vägtrafikolyckor och fotgängarolyckor singel. Sammanfattning av resultat
Sara Olofsson, Katarina Gralén, Karl-Olof Welin
1
Alternative Payment Models in Haemophilia Treatment
Katarina Steen Carlsson
1
Hälso- och sjukvårdsutgifternas utveckling i Sverige
Katarina Gralén, Frida Hjalte, Ulf Persson
1
Comparator report on patient access to cancer medicines in Europe revisited
Thomas Hofmarcher, Peter Lindgren, Bengt Jönsson
1

Rank papers for other periods

Questions (including download problems) about the papers in this series should be directed to Annette Persson Dietmann ()
Report other problems with accessing this service to Sune Karlsson ().

This page generated on 2021-10-01 05:42:30.