Scandinavian Working Papers in Economics

IHE Report / IHE Rapport,
IHE - The Swedish Institute for Health Economics

Downloads from S-WoPEc

Fulltext files are files downloaded from the S-WoPEc server, Redirected files are files downloaded from a server maintained by the publisher of a working paper series.

The statistics for 2010-06, 2012-04 (half month), 2012-05 and 2012-06 have unfortunately been lost. We regret this.

The raw data

Papers at S-WoPEc

The raw data

Top papers by Abstract Accesses last month (2024-03)

PaperAccesses
Cancer care and access to cancer drugs in Asia-Pacific
Thomas Hofmarcher, George Keel, Peter Lindgren
7
Produktionsbortfall – en metodologisk genomgång och beräkningar
Sara Olofsson, Frida Hjalte
7
Opportunities and challenges of an innovative payment model for Advanced Therapy Medicinal Products in Sweden -A hypothetical example in the treatment of β-thalassemia
Ulf Persson, Jenny Norlin
6
Metod för hälsoekonomisk utvärdering av kognitiva hjälpmedel – En kartläggning av relevanta och accepterade värdeattribut och metoder
Sara Olofsson, Rikard Althin, Peter Lindgren
6
Patient pathways in the treatment of opioid drug dependency – A register-based real world analysis using regional healthcare registers
Sofia Löfvendahl, Katarina Steen Carlsson
6
Budget och finansiering inom hälso- och sjukvården – exempel från tre regioner
Katarina Gralén, Jenny Norlin, Ulf Persson
5
Samhällets kostnader för spelproblem i Sverige 2021 – En uppdatering
Anna Gustafsson, Frida Hjalte, Thomas Hofmarcher
5
Värdering och betalning för avancerade terapiläkemedel (ATMP)
Ulf Persson, Sara Olofsson, Rikard Althin, Adam Fridhammar
5
ISPOR:s ”Värdeblomma” för in ny kunskap om individers preferenser för hälso- och sjukvård – En litteraturgenomgång av skattningar av potentiellt nya värdeattribut
Ulf Persson, Sara Olofsson
5
Samhällets kostnader för spelproblem i Sverige
Thomas Hofmarcher, Ulf Persson
5
Quality-of-Life in the Swedish general population during Covid-19 – based on measurement pre- and post pandemic outbreak
Ulf Persson, Sara Olofsson
5
Ekonomiska utvärderingar av organtransplantationer – en systematisk litteraturöversikt
Ulf-G Gerdtham
5

Rank papers for other periods

Top papers by Downloads last month (2024-03)

PaperDownloads
Sjukdomsbördan vid migrän i Sverige – en enkätstudie av resurskonsumtion och livskvalitet
Frida Hjalte, Sara Olofsson, Ulf Persson
1
Cancer care and access to cancer drugs in Asia-Pacific
Thomas Hofmarcher, George Keel, Peter Lindgren
1
Kostnader för hjärt-kärlsjukdom i Sverige 2019
Emelie Andersson, Peter Lindgren, Gunnar Brådvik, Vilma Ramdén, Katarina Steen Carlsson
1
Samhällskostnaden för rökningsrelaterad sjuklighet i Sverige
Emelie Andersson, Emilie Toresson Grip, Adam Fridhammar
1
Samhällets kostnader för spelproblem i Sverige 2021
Thomas Hofmarcher, Anna Gustafsson, Frida Hjalte
1
Värdet av färre administrationstillfällen för personer med multipel skleros (MS) som behandlas med injektionsläkemdel. En betalningsviljestudie
Sara Olofsson, Katarina Gralén, Ulf Persson
1
Tackling inequalities in cancer care in the European Union
Andreas Pousette, Thomas Hofmarcher
1
Comparator Report on Cancer in Europe 2019 – Disease Burden, Costs and Access to Medicines
Thomas Hofmarcher, Gunnar Brådvik, Peter Lindgren
1
Kostnader för rörelseorganens sjukdomar i Sverige år 2012
Ida Ahlberg
1
Samhällets kostnader för att förebygga drunkningsolyckor. Delprojekt i kostnaderna av samhällets säkerhetsarbete
Frida Hjalte, Sara Olofsson
1
Metod för hälsoekonomisk utvärdering av kognitiva hjälpmedel – En kartläggning av relevanta och accepterade värdeattribut och metoder
Sara Olofsson, Rikard Althin, Peter Lindgren
1
Diagnosed but not treated: How to improve patient access to advanced NSCLC treatment in Europe
Thomas Hofmarcher, Peter Lindgren, Nils Wilking
1
Cancer i Sverige – Hur mycket beror på påverkbara riskfaktorer?
Adam Fridhammar, Thomas Hofmarcher, Sofie Persson
1

Rank papers for other periods

Top papers by Abstract Accesses last 3 months (2024-01 to 2024-03)

PaperAccesses
Comparator Report on Cancer in Europe 2019 – Disease Burden, Costs and Access to Medicines
Thomas Hofmarcher, Gunnar Brådvik, Peter Lindgren
14
Patient pathways in the treatment of opioid drug dependency – A register-based real world analysis using regional healthcare registers
Sofia Löfvendahl, Katarina Steen Carlsson
13
Produktionsbortfall – en metodologisk genomgång och beräkningar
Sara Olofsson, Frida Hjalte
12
Ekonomiska utvärderingar av organtransplantationer – en systematisk litteraturöversikt
Ulf-G Gerdtham
12
Metod för hälsoekonomisk utvärdering av kognitiva hjälpmedel – En kartläggning av relevanta och accepterade värdeattribut och metoder
Sara Olofsson, Rikard Althin, Peter Lindgren
11
Improving outcomes for women with triple-negative breast cancer in Latin America
Andrea Manzano, Thomas Hofmarcher
11
Improving outcomes for women with triple-negative breast cancer in Asia-Pacific
Andrea Manzano, Thomas Hofmarcher
11
Särläkemedel – en utmaning för det värdebaserade prissättningssystemet för läkemedel
Ulf Persson
11
Värdering och betalning för avancerade terapiläkemedel (ATMP)
Ulf Persson, Sara Olofsson, Rikard Althin, Adam Fridhammar
11
Kostnader för cancer i Sverige idag och år 2040
Adam Fridhammar, Emelie Andersson, Katarina Steen Carlsson
10
Comparator report on patient access to cancer medicines in Europe revisited
Thomas Hofmarcher, Peter Lindgren, Bengt Jönsson
10
Opportunities and challenges of an innovative payment model for Advanced Therapy Medicinal Products in Sweden -A hypothetical example in the treatment of β-thalassemia
Ulf Persson, Jenny Norlin
10
The societal cost savings and health-related quality of life gains associated with a digital tool for self-management of chronic pain (PainDrainer™) – A feasibility study
Sara Olofsson, Maria Rosén Klement, Ulf Persson
10
Cancer care and access to cancer drugs in Asia-Pacific
Thomas Hofmarcher, George Keel, Peter Lindgren
10
Betalningsviljan för att minska risken för icke-dödliga och dödliga skador i samband med vägtrafikolyckor – en studie med kedje-ansats
Sara Olofsson, Ulf-G Gerdtham
10
An assessment of breast cancer and its management in Iran
Bengt Jönsson
10
Disease burden associated with Covid-19 in Sweden – QALYs lost due to excess mortality
Ulf Persson, Sara Olofsson, George Keel
10
The importance of perspective when eliciting preferences for health – A study of the willingness to pay for hepatitis C treatment
Sara Olofsson, Frida Hjalte, Ulf Persson, Peter Lindgren
10
Ekonomiska konsekvenser av våld mot kvinnor – En kunskapsöversikt samt kostnadsberäkningar utifrån tre typfall
Katarina Steen Carlsson
10

Rank papers for other periods

Top papers by Downloads last 3 months (2024-01 to 2024-03)

PaperDownloads
Samhällets kostnader för att förebygga drunkningsolyckor. Delprojekt i kostnaderna av samhällets säkerhetsarbete
Frida Hjalte, Sara Olofsson
1
Kostnader för rörelseorganens sjukdomar i Sverige år 2012
Ida Ahlberg
1
Cancer i Sverige – Hur mycket beror på påverkbara riskfaktorer?
Adam Fridhammar, Thomas Hofmarcher, Sofie Persson
1
Metod för hälsoekonomisk utvärdering av kognitiva hjälpmedel – En kartläggning av relevanta och accepterade värdeattribut och metoder
Sara Olofsson, Rikard Althin, Peter Lindgren
1
Diagnosed but not treated: How to improve patient access to advanced NSCLC treatment in Europe
Thomas Hofmarcher, Peter Lindgren, Nils Wilking
1
Tackling inequalities in cancer care in the European Union
Andreas Pousette, Thomas Hofmarcher
1
Comparator Report on Cancer in Europe 2019 – Disease Burden, Costs and Access to Medicines
Thomas Hofmarcher, Gunnar Brådvik, Peter Lindgren
1
Samhällskostnaden för rökningsrelaterad sjuklighet i Sverige
Emelie Andersson, Emilie Toresson Grip, Adam Fridhammar
1
Värdet av färre administrationstillfällen för personer med multipel skleros (MS) som behandlas med injektionsläkemdel. En betalningsviljestudie
Sara Olofsson, Katarina Gralén, Ulf Persson
1
Samhällets kostnader för spelproblem i Sverige 2021
Thomas Hofmarcher, Anna Gustafsson, Frida Hjalte
1
Sjukdomsbördan vid migrän i Sverige – en enkätstudie av resurskonsumtion och livskvalitet
Frida Hjalte, Sara Olofsson, Ulf Persson
1
Cancer care and access to cancer drugs in Asia-Pacific
Thomas Hofmarcher, George Keel, Peter Lindgren
1
Kostnader för hjärt-kärlsjukdom i Sverige 2019
Emelie Andersson, Peter Lindgren, Gunnar Brådvik, Vilma Ramdén, Katarina Steen Carlsson
1

Rank papers for other periods

Top papers by Abstract Accesses all months (from 2020-11)

PaperAccesses
Cancer care and access to cancer drugs in Asia-Pacific
Thomas Hofmarcher, George Keel, Peter Lindgren
98
Comparator Report on Cancer in Europe 2019 – Disease Burden, Costs and Access to Medicines
Thomas Hofmarcher, Gunnar Brådvik, Peter Lindgren
88
Opportunities and challenges of an innovative payment model for Advanced Therapy Medicinal Products in Sweden -A hypothetical example in the treatment of β-thalassemia
Ulf Persson, Jenny Norlin
85
Patient pathways in the treatment of opioid drug dependency – A register-based real world analysis using regional healthcare registers
Sofia Löfvendahl, Katarina Steen Carlsson
84
Disease burden associated with Covid-19 in Sweden – QALYs lost due to excess mortality
Ulf Persson, Sara Olofsson, George Keel
82
Alternative Payment Models in Haemophilia Treatment
Katarina Steen Carlsson
81
Comparator report on patient access to cancer medicines in Europe revisited
Thomas Hofmarcher, Peter Lindgren, Bengt Jönsson
80
The Cost of Cancers of the Digestive System in Europe
Thomas Hofmarcher, Peter Lindgren
80
Värdering och betalning för avancerade terapiläkemedel (ATMP)
Ulf Persson, Sara Olofsson, Rikard Althin, Adam Fridhammar
79
Värdet av läkemedelsrobotar - enkätstudie med fyra kommuner
Katarina Gralén, Andreas Nilsson, Peter Lindgren
79
Samhällets kostnader för spelproblem i Sverige
Thomas Hofmarcher, Ulf Persson
79

Rank papers for other periods

Top papers by Downloads all months (from 2020-11)

PaperDownloads
Comparator Report on Cancer in Europe 2019 – Disease Burden, Costs and Access to Medicines
Thomas Hofmarcher, Gunnar Brådvik, Peter Lindgren
2
Betalningsviljan för att minska risken för icke-dödliga och dödliga skador i samband med vägtrafikolyckor – en studie med kedje-ansats
Sara Olofsson, Ulf-G Gerdtham
2
Samhällets kostnader för att förebygga drunkningsolyckor. Delprojekt i kostnaderna av samhällets säkerhetsarbete
Frida Hjalte, Sara Olofsson
2
Kostnader för rörelseorganens sjukdomar i Sverige år 2012
Ida Ahlberg
2
Värdet av färre administrationstillfällen för personer med multipel skleros (MS) som behandlas med injektionsläkemdel. En betalningsviljestudie
Sara Olofsson, Katarina Gralén, Ulf Persson
2
Hälsoekonomisk utvärdering av rehabiliteringsgarantin i Region Skåne – en retrospektiv registerstudie
Ulf-G Gerdtham
2
Särläkemedel – en utmaning för det värdebaserade prissättningssystemet för läkemedel
Ulf Persson
2
Samhällskostnaden för rökningsrelaterad sjuklighet i Sverige
Emelie Andersson, Emilie Toresson Grip, Adam Fridhammar
2
Patient pathways in the treatment of opioid drug dependency – A register-based real world analysis using regional healthcare registers
Sofia Löfvendahl, Katarina Steen Carlsson
1
Quality-of-Life in the Swedish general population during Covid-19 – based on measurement pre- and post pandemic outbreak
Ulf Persson, Sara Olofsson
1
Disease burden associated with Covid-19 in Sweden – QALYs lost due to excess mortality
Ulf Persson, Sara Olofsson, George Keel
1
Kostnader för reumatoid artrit i Sverige år 2014
Emilie Toresson Grip, Katarina Steen Carlsson
1
Access to high-quality oncology care across Europe
Thomas Hofmarcher
1
Comparator report on patient access to cancer medicines in Europe revisited
Thomas Hofmarcher, Peter Lindgren, Bengt Jönsson
1
Tackling inequalities in cancer care in the European Union
Andreas Pousette, Thomas Hofmarcher
1
Personskadekostnader och livskvalitetsförlust till följd av vägtrafikolyckor och fotgängarolyckor singel. Sammanfattning av resultat
Sara Olofsson, Katarina Gralén, Karl-Olof Welin
1
Alternative Payment Models in Haemophilia Treatment
Katarina Steen Carlsson
1
Cancer Care in the Middle East and Africa
Thomas Hofmarcher, Abeer Ahmad, Peter Lindgren, Nils Wilking
1
Cancer i Sverige – Hur mycket beror på påverkbara riskfaktorer?
Adam Fridhammar, Thomas Hofmarcher, Sofie Persson
1
Produktionsbortfall – en metodologisk genomgång och beräkningar
Sara Olofsson, Frida Hjalte
1
Värdet av ett nytt sätt att administrera levodopa
Sara Olofsson, Ulf Persson
1
Metod för hälsoekonomisk utvärdering av kognitiva hjälpmedel – En kartläggning av relevanta och accepterade värdeattribut och metoder
Sara Olofsson, Rikard Althin, Peter Lindgren
1
Diagnosed but not treated: How to improve patient access to advanced NSCLC treatment in Europe
Thomas Hofmarcher, Peter Lindgren, Nils Wilking
1
Kostnader för cancer i Sverige idag och år 2040
Adam Fridhammar, Emelie Andersson, Katarina Steen Carlsson
1
Kostnader för insjuknande i stroke år 2009. En incidensbaserad studie.
Katarina Steen Carlsson
1
An assessment of breast cancer and its management in Iran
Bengt Jönsson
1
Comparator Report on Patient Access to Cancer Medicines in Europe Revisited- A UK Perspective
Thomas Hofmarcher, Peter Lindgren, Fredrik Moen, Bengt Jönsson
1
Ekonomiska utvärderingar av organtransplantationer – en systematisk litteraturöversikt
Ulf-G Gerdtham
1
Hälso- och sjukvårdsutgifternas utveckling i Sverige
Katarina Gralén, Frida Hjalte, Ulf Persson
1
Innovative treatments for cancer in Europe -Value, cost and access
Ulf Persson
1
Påverkbara kostnader för typ 2-diabetes år 2020 och år 2030 i Sverige. Prognoser med IHE Cohort Model of Type 2 Diabetes
Katarina Steen Carlsson, Emelie Andersson, Adam Fridhammar, Michael Willis
1
Värdet av forskning och ny medicinsk teknologi för hjärt- och kärlsjukdom – en studie utifrån exemplet ischemisk hjärtsjukdom
Adam Fridhammar, Ulf Persson, Katarina Steen Carlsson
1
Opportunities and challenges of an innovative payment model for Advanced Therapy Medicinal Products in Sweden -A hypothetical example in the treatment of β-thalassemia
Ulf Persson, Jenny Norlin
1
Personskadekostnader och livskvalitetsförlust till följd av vägtrafikolyckor och fotgängarolyckor singel
Sara Olofsson, Katarina Gralén, Karl-Olof Welin
1
Kostnader för hjärt-kärlsjukdom i Sverige 2019
Emelie Andersson, Peter Lindgren, Gunnar Brådvik, Vilma Ramdén, Katarina Steen Carlsson
1
Kostnader för hjärt-kärlsjukdom år 2010
Katarina Steen Carlsson, Ulf Persson
1
The Cost of Cancers of the Digestive System in Europe
Thomas Hofmarcher, Peter Lindgren
1
Cancer care and access to cancer drugs in Asia-Pacific
Thomas Hofmarcher, George Keel, Peter Lindgren
1
Sjukdomsbördan vid migrän i Sverige – en enkätstudie av resurskonsumtion och livskvalitet
Frida Hjalte, Sara Olofsson, Ulf Persson
1
Prioritering av innovativa läkemedel – erfarenheter inom ögonsjukvården i Danmark, Norge och Sverige.
Marianne Svensson
1
Ett nytt subventionssystem för innovativa läkemedel som kombinerar värdebaserad- och fri marknadsprissättning
Ulf Persson, Frida Hjalte
1
Samhällets kostnader för spelproblem i Sverige
Thomas Hofmarcher, Ulf Persson
1
Ekonomiska konsekvenser av våld mot kvinnor – En kunskapsöversikt samt kostnadsberäkningar utifrån tre typfall
Katarina Steen Carlsson
1
Samhällets kostnader för spelproblem i Sverige 2021
Thomas Hofmarcher, Anna Gustafsson, Frida Hjalte
1
Betalningsviljan för att minska risken för icke-dödliga och dödliga skador i samband med vägtrafikolyckor – en pilotstudie med jämförelse av CV och kedje-ansats
Sara Olofsson, Ulf-G Gerdtham
1
The costs of diabetes in 2020 and 2030 − A model analysis comparing innovative glucose lowering treatments in second line following European and American guidelines compared to current standard of care
Adam Fridhammar, Emelie Andersson, Katarina Steen Carlsson
1
Konsekvenser av cykelolyckor – personskadekostnad och livskvalitetsförlust jämfört med fotgängarolyckor och andra vägtrafikolyckor
Sara Olofsson, Karl-Olof Welin, Ulf Persson
1
Bemanning inom onkologiklinikerna i Sverige – en enkätstudie för Cancerfonden
Katarina Gralén, Emelie Andersson, Katarina Steen Carlsson
1
Improving outcomes for women with triple-negative breast cancer in Asia-Pacific
Andrea Manzano, Thomas Hofmarcher
1
Comparator Report on Cancer in the Nordic Countries – Disease Burden, Costs and Access to Medicines
Thomas Hofmarcher, Gunnar Brådvik, Peter Lindgren
1

Rank papers for other periods

Questions (including download problems) about the papers in this series should be directed to Annette Persson Dietmann ()
Report other problems with accessing this service to Sune Karlsson ().

This page generated on 2024-04-01 05:50:02.