Scandinavian Working Papers in Economics

IHE Report / IHE Rapport,
IHE - The Swedish Institute for Health Economics

Downloads from S-WoPEc

Fulltext files are files downloaded from the S-WoPEc server, Redirected files are files downloaded from a server maintained by the publisher of a working paper series.

The statistics for 2010-06, 2012-04 (half month), 2012-05 and 2012-06 have unfortunately been lost. We regret this.

The raw data

Papers at S-WoPEc

The raw data

Top papers by Abstract Accesses last month (2023-11)

PaperAccesses
Värdering och betalning för avancerade terapiläkemedel (ATMP)
Ulf Persson, Sara Olofsson, Rikard Althin, Adam Fridhammar
7
En ny modell för utvärdering, införande och ersättning av nya terapier mot sällsynta diagnoser
Ulf Persson
6
Improving outcomes for women with triple-negative breast cancer in Asia-Pacific
Andrea Manzano, Thomas Hofmarcher
6
Alternative Payment Models in Haemophilia Treatment
Katarina Steen Carlsson
5
Värdebaserad prissättning av läkemedel – Teori, evidens och utmaningar
Ulf Persson, Sara Olofsson
4
Värdet av läkemedelsrobotar - enkätstudie med fyra kommuner
Katarina Gralén, Andreas Nilsson, Peter Lindgren
4
Värdet av färre administrationstillfällen för personer med multipel skleros (MS) som behandlas med injektionsläkemdel. En betalningsviljestudie
Sara Olofsson, Katarina Gralén, Ulf Persson
4
Särläkemedel – en utmaning för det värdebaserade prissättningssystemet för läkemedel
Ulf Persson
4
Cancer care and access to cancer drugs in Asia-Pacific
Thomas Hofmarcher, George Keel, Peter Lindgren
4
Comparator Report on Cancer in Europe 2019 – Disease Burden, Costs and Access to Medicines
Thomas Hofmarcher, Gunnar Brådvik, Peter Lindgren
4
Opportunities and challenges of an innovative payment model for Advanced Therapy Medicinal Products in Sweden -A hypothetical example in the treatment of β-thalassemia
Ulf Persson, Jenny Norlin
4
Värdet av tidig behandling av cancer med immunterapi i Sverige – En genomgång av litteraturen
Emelie Andersson, Thomas Hofmarcher
4

Rank papers for other periods

Top papers by Abstract Accesses last 3 months (2023-09 to 2023-11)

PaperAccesses
En ny modell för utvärdering, införande och ersättning av nya terapier mot sällsynta diagnoser
Ulf Persson
14
Alternative Payment Models in Haemophilia Treatment
Katarina Steen Carlsson
14
Värdet av tidig behandling av cancer med immunterapi i Sverige – En genomgång av litteraturen
Emelie Andersson, Thomas Hofmarcher
13
Värdering och betalning för avancerade terapiläkemedel (ATMP)
Ulf Persson, Sara Olofsson, Rikard Althin, Adam Fridhammar
12
Tidigare upptäckt av lungcancer i primärvården – en intervjustudie med primärvårdsläkare
Katarina Gralén
12
Långsiktiga hälsoekonomiska konsekvenser till följd av icke-dödliga skador vid olyckor i trafikmiljö – Retrospektiv enkätstudie av konsekvenser upp till fem år efter olyckstillfället
Sara Olofsson, Khabat Amin, Katarina Gralén, Anna Gustafsson, Ida Haggren, Ulf Persson
11
The costs of diabetes in 2020 and 2030 − A model analysis comparing innovative glucose lowering treatments in second line following European and American guidelines compared to current standard of care
Adam Fridhammar, Emelie Andersson, Katarina Steen Carlsson
10
Improving outcomes for women with triple-negative breast cancer in Asia-Pacific
Andrea Manzano, Thomas Hofmarcher
10
Opportunities and challenges of an innovative payment model for Advanced Therapy Medicinal Products in Sweden -A hypothetical example in the treatment of β-thalassemia
Ulf Persson, Jenny Norlin
10
Kostnader för cancer i Sverige idag och år 2040
Adam Fridhammar, Emelie Andersson, Katarina Steen Carlsson
10

Rank papers for other periods

Top papers by Downloads last 3 months (2023-09 to 2023-11)

PaperDownloads
Betalningsviljan för att minska risken för icke-dödliga och dödliga skador i samband med vägtrafikolyckor – en studie med kedje-ansats
Sara Olofsson, Ulf-G Gerdtham
1
Improving outcomes for women with triple-negative breast cancer in Asia-Pacific
Andrea Manzano, Thomas Hofmarcher
1
Särläkemedel – en utmaning för det värdebaserade prissättningssystemet för läkemedel
Ulf Persson
1
Hälsoekonomisk utvärdering av rehabiliteringsgarantin i Region Skåne – en retrospektiv registerstudie
Ulf-G Gerdtham
1

Rank papers for other periods

Top papers by Abstract Accesses all months (from 2020-11)

PaperAccesses
Cancer care and access to cancer drugs in Asia-Pacific
Thomas Hofmarcher, George Keel, Peter Lindgren
84
Opportunities and challenges of an innovative payment model for Advanced Therapy Medicinal Products in Sweden -A hypothetical example in the treatment of β-thalassemia
Ulf Persson, Jenny Norlin
72
Comparator Report on Cancer in Europe 2019 – Disease Burden, Costs and Access to Medicines
Thomas Hofmarcher, Gunnar Brådvik, Peter Lindgren
70
The Cost of Cancers of the Digestive System in Europe
Thomas Hofmarcher, Peter Lindgren
70
Disease burden associated with Covid-19 in Sweden – QALYs lost due to excess mortality
Ulf Persson, Sara Olofsson, George Keel
70
Värdet av läkemedelsrobotar - enkätstudie med fyra kommuner
Katarina Gralén, Andreas Nilsson, Peter Lindgren
70
Alternative Payment Models in Haemophilia Treatment
Katarina Steen Carlsson
67
Samhällets kostnader för spelproblem i Sverige
Thomas Hofmarcher, Ulf Persson
67
Patient pathways in the treatment of opioid drug dependency – A register-based real world analysis using regional healthcare registers
Sofia Löfvendahl, Katarina Steen Carlsson
67
Comparator report on patient access to cancer medicines in Europe revisited
Thomas Hofmarcher, Peter Lindgren, Bengt Jönsson
67

Rank papers for other periods

Top papers by Downloads all months (from 2020-11)

PaperDownloads
Hälsoekonomisk utvärdering av rehabiliteringsgarantin i Region Skåne – en retrospektiv registerstudie
Ulf-G Gerdtham
2
Särläkemedel – en utmaning för det värdebaserade prissättningssystemet för läkemedel
Ulf Persson
2
Betalningsviljan för att minska risken för icke-dödliga och dödliga skador i samband med vägtrafikolyckor – en studie med kedje-ansats
Sara Olofsson, Ulf-G Gerdtham
2
Personskadekostnader och livskvalitetsförlust till följd av vägtrafikolyckor och fotgängarolyckor singel. Sammanfattning av resultat
Sara Olofsson, Katarina Gralén, Karl-Olof Welin
1
Samhällets kostnader för spelproblem i Sverige
Thomas Hofmarcher, Ulf Persson
1
Betalningsviljan för att minska risken för icke-dödliga och dödliga skador i samband med vägtrafikolyckor – en pilotstudie med jämförelse av CV och kedje-ansats
Sara Olofsson, Ulf-G Gerdtham
1
Cancer Care in the Middle East and Africa
Thomas Hofmarcher, Abeer Ahmad, Peter Lindgren, Nils Wilking
1
An assessment of breast cancer and its management in Iran
Bengt Jönsson
1
Samhällets kostnader för att förebygga drunkningsolyckor. Delprojekt i kostnaderna av samhällets säkerhetsarbete
Frida Hjalte, Sara Olofsson
1
Comparator Report on Cancer in Europe 2019 – Disease Burden, Costs and Access to Medicines
Thomas Hofmarcher, Gunnar Brådvik, Peter Lindgren
1
Kostnader för rörelseorganens sjukdomar i Sverige år 2012
Ida Ahlberg
1
Värdet av forskning och ny medicinsk teknologi för hjärt- och kärlsjukdom – en studie utifrån exemplet ischemisk hjärtsjukdom
Adam Fridhammar, Ulf Persson, Katarina Steen Carlsson
1
Kostnader för cancer i Sverige idag och år 2040
Adam Fridhammar, Emelie Andersson, Katarina Steen Carlsson
1
Kostnader för reumatoid artrit i Sverige år 2014
Emilie Toresson Grip, Katarina Steen Carlsson
1
Access to high-quality oncology care across Europe
Thomas Hofmarcher
1
Personskadekostnader och livskvalitetsförlust till följd av vägtrafikolyckor och fotgängarolyckor singel
Sara Olofsson, Katarina Gralén, Karl-Olof Welin
1
The Cost of Cancers of the Digestive System in Europe
Thomas Hofmarcher, Peter Lindgren
1
Alternative Payment Models in Haemophilia Treatment
Katarina Steen Carlsson
1
Quality-of-Life in the Swedish general population during Covid-19 – based on measurement pre- and post pandemic outbreak
Ulf Persson, Sara Olofsson
1
Ekonomiska utvärderingar av organtransplantationer – en systematisk litteraturöversikt
Ulf-G Gerdtham
1
Ekonomiska konsekvenser av våld mot kvinnor – En kunskapsöversikt samt kostnadsberäkningar utifrån tre typfall
Katarina Steen Carlsson
1
Produktionsbortfall – en metodologisk genomgång och beräkningar
Sara Olofsson, Frida Hjalte
1
Improving outcomes for women with triple-negative breast cancer in Asia-Pacific
Andrea Manzano, Thomas Hofmarcher
1
Kostnader för hjärt-kärlsjukdom år 2010
Katarina Steen Carlsson, Ulf Persson
1
Bemanning inom onkologiklinikerna i Sverige – en enkätstudie för Cancerfonden
Katarina Gralén, Emelie Andersson, Katarina Steen Carlsson
1
Värdet av ett nytt sätt att administrera levodopa
Sara Olofsson, Ulf Persson
1
Innovative treatments for cancer in Europe -Value, cost and access
Ulf Persson
1
Hälso- och sjukvårdsutgifternas utveckling i Sverige
Katarina Gralén, Frida Hjalte, Ulf Persson
1
Comparator report on patient access to cancer medicines in Europe revisited
Thomas Hofmarcher, Peter Lindgren, Bengt Jönsson
1
Konsekvenser av cykelolyckor – personskadekostnad och livskvalitetsförlust jämfört med fotgängarolyckor och andra vägtrafikolyckor
Sara Olofsson, Karl-Olof Welin, Ulf Persson
1
Comparator Report on Cancer in the Nordic Countries – Disease Burden, Costs and Access to Medicines
Thomas Hofmarcher, Gunnar Brådvik, Peter Lindgren
1
Värdet av färre administrationstillfällen för personer med multipel skleros (MS) som behandlas med injektionsläkemdel. En betalningsviljestudie
Sara Olofsson, Katarina Gralén, Ulf Persson
1
Disease burden associated with Covid-19 in Sweden – QALYs lost due to excess mortality
Ulf Persson, Sara Olofsson, George Keel
1
Påverkbara kostnader för typ 2-diabetes år 2020 och år 2030 i Sverige. Prognoser med IHE Cohort Model of Type 2 Diabetes
Katarina Steen Carlsson, Emelie Andersson, Adam Fridhammar, Michael Willis
1
Prioritering av innovativa läkemedel – erfarenheter inom ögonsjukvården i Danmark, Norge och Sverige.
Marianne Svensson
1
Comparator Report on Patient Access to Cancer Medicines in Europe Revisited- A UK Perspective
Thomas Hofmarcher, Peter Lindgren, Fredrik Moen, Bengt Jönsson
1
Kostnader för insjuknande i stroke år 2009. En incidensbaserad studie.
Katarina Steen Carlsson
1
Opportunities and challenges of an innovative payment model for Advanced Therapy Medicinal Products in Sweden -A hypothetical example in the treatment of β-thalassemia
Ulf Persson, Jenny Norlin
1
Ett nytt subventionssystem för innovativa läkemedel som kombinerar värdebaserad- och fri marknadsprissättning
Ulf Persson, Frida Hjalte
1
Samhällskostnaden för rökningsrelaterad sjuklighet i Sverige
Emelie Andersson, Emilie Toresson Grip, Adam Fridhammar
1
Patient pathways in the treatment of opioid drug dependency – A register-based real world analysis using regional healthcare registers
Sofia Löfvendahl, Katarina Steen Carlsson
1
The costs of diabetes in 2020 and 2030 − A model analysis comparing innovative glucose lowering treatments in second line following European and American guidelines compared to current standard of care
Adam Fridhammar, Emelie Andersson, Katarina Steen Carlsson
1

Rank papers for other periods

Questions (including download problems) about the papers in this series should be directed to Annette Persson Dietmann ()
Report other problems with accessing this service to Sune Karlsson ().

This page generated on 2023-12-01 05:57:38.