Scandinavian Working Papers in Economics

IHE Report / IHE Rapport,
IHE - The Swedish Institute for Health Economics

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

No 2022:13: Samhällets kostnader för spelproblem i Sverige 2021
Thomas Hofmarcher, Anna Gustafsson and Frida Hjalte

No 2022:12: The economic burden of overweight and obesity in Swedish children – A lifetime perspective
Kristoffer Nilsson, Adam Fridhammar, Karin Wahlberg and Katarina Steen Carlsson

No 2022:11: Hälsoekonomisk analys av höjd åldersgräns från 74 till 79 år vid mammografiscreening i Region Stockholm
Adam Fridhammar, Emelie Andersson and Katarina Steen Carlsson

No 2022:10: Cancer Care in Türkiye in a European Context
Thomas Hofmarcher, Peter Lindgren and Nils Wilking

No 2022:9: Tidigare upptäckt av lungcancer i primärvården – en intervjustudie med primärvårdsläkare
Katarina Gralén

No 2022:8: ISPOR:s ”Värdeblomma” för in ny kunskap om individers preferenser för hälso- och sjukvård – En litteraturgenomgång av skattningar av potentiellt nya värdeattribut
Ulf Persson and Sara Olofsson

No 2022:7: The importance of perspective when eliciting preferences for health – A study of the willingness to pay for hepatitis C treatment
Sara Olofsson, Frida Hjalte, Ulf Persson and Peter Lindgren

No 2022:6: Indikationsbaserad prissättning av läkemedel i Sverige
Peter Lindgren, Ulf Persson and Katarina Gralén

No 2022:5: Samhällsekonomiska kostnader för narkotikabruk i Sverige
Thomas Hofmarcher, Vilma Ramdén and Peter Lindgren

No 2022:4: Cancer in Ireland – Disease Burden, Costs and Access to Medicines
Thomas Hofmarcher, Oskar Ericson and Peter Lindgren

No 2022:3: Metod för hälsoekonomisk utvärdering av kognitiva hjälpmedel – En kartläggning av relevanta och accepterade värdeattribut och metoder
Sara Olofsson, Rikard Althin and Peter Lindgren

No 2022:2: Diagnosed but not treated: How to improve patient access to advanced NSCLC treatment in Europe
Thomas Hofmarcher, Peter Lindgren and Nils Wilking

No 2022:1: Budget och finansiering inom hälso- och sjukvården – exempel från tre regioner
Katarina Gralén, Jenny Norlin and Ulf Persson

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Download statistics for the series and S-WoPEc

Questions (including download problems) about the papers in this series should be directed to Annette Persson Dietmann ()
Report other problems with accessing this service to Sune Karlsson ().

This page generated on 2024-02-15 14:51:37.