Scandinavian Working Papers in Economics

IHE Report / IHE Rapport,
IHE - The Swedish Institute for Health Economics

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

No 2016:10: Alternative Payment Models in Haemophilia Treatment
Katarina Steen Carlsson

No 2016:9: The costs of diabetes in 2020 and 2030 − A model analysis comparing innovative glucose lowering treatments in second line following European and American guidelines compared to current standard of care
Adam Fridhammar, Emelie Andersson and Katarina Steen Carlsson

No 2016:8: Betalningsviljan för att minska risken för icke-dödliga och dödliga skador i samband med vägtrafikolyckor – en pilotstudie med jämförelse av CV och kedje-ansats
Sara Olofsson and Ulf-G Gerdtham

No 2016:7: Betalningsviljan för att minska risken för icke-dödliga och dödliga skador i samband med vägtrafikolyckor – en studie med kedje-ansats
Sara Olofsson and Ulf-G Gerdtham

No 2016:6: Personskadekostnader och livskvalitetsförlust till följd av vägtrafikolyckor och fotgängarolyckor singel. Sammanfattning av resultat
Sara Olofsson, Katarina Gralén and Karl-Olof Welin

No 2016:5: Personskadekostnader och livskvalitetsförlust till följd av vägtrafikolyckor och fotgängarolyckor singel
Sara Olofsson, Katarina Gralén and Karl-Olof Welin

No 2016:4: Comparator report on patient access to cancer medicines in Europe revisited
Thomas Hofmarcher, Peter Lindgren and Bengt Jönsson

No 2016:3: Kostnader för reumatoid artrit i Sverige år 2014
Emilie Toresson Grip and Katarina Steen Carlsson

No 2016:2: Innovative treatments for cancer in Europe -Value, cost and access
Ulf Persson

No 2016:1: Kostnader för cancer i Sverige idag och år 2040
Adam Fridhammar, Emelie Andersson and Katarina Steen Carlsson

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Download statistics for the series and S-WoPEc

Questions (including download problems) about the papers in this series should be directed to Annette Persson Dietmann ()
Report other problems with accessing this service to Sune Karlsson ().

This page generated on 2024-02-15 14:51:37.