Scandinavian Working Papers in Economics

IHE Report / IHE Rapport,
IHE - The Swedish Institute for Health Economics

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

No 2021:10: Lungcancer i Sverige – En analys av sjukdomsbörda och värdet av tidigare detektion
Emelie Andersson, Nils Wilking, Adam Fridhammar, Katarina Steen Carlsson and Peter Lindgren

No 2021:9: Cancer Care in the Middle East and Africa
Thomas Hofmarcher, Abeer Ahmad, Peter Lindgren and Nils Wilking

No 2021:8: Värdebaserad prissättning av läkemedel – Teori, evidens och utmaningar
Ulf Persson and Sara Olofsson

No 2021:7: Hälsovinster till följd av medicinsk forskning och implementering av ny teknologi inom hjärt-kärlsjukdom – En studie av behandlingsåtgärder vid ischemisk hjärtsjukdom, stroke, hjärtsvikt och hjärtarytmi
Emelie Andersson, Vilma Ramdén, Peter Lindgren and Katarina Steen Carlsson

No 2021:6: Värdet av läkemedelsrobotar - enkätstudie med fyra kommuner
Katarina Gralén, Andreas Nilsson and Peter Lindgren

No 2021:5: Kopplingen mellan levnadsvanor och hjärt-kärlsjukdom i Sverige
Gunnar Brådvik, Emelie Andersson, Vilma Ramdén, Peter Lindgren and Katarina Steen Carlsson

No 2021:4: Kostnader för hjärt-kärlsjukdom i Sverige 2019
Emelie Andersson, Peter Lindgren, Gunnar Brådvik, Vilma Ramdén and Katarina Steen Carlsson

No 2021:3: Cancer care and access to cancer drugs in Asia-Pacific
Thomas Hofmarcher, George Keel and Peter Lindgren

No 2021:2: Värdet av vaccin – Vilken hälsoekonomisk evidens är relevant och vilken efterfrågas av olika intressenter?
Ulf Persson, Sara Olofsson and Rikard Althin

No 2021:1: Värdering av och betalning för antibiotika – Litteraturöversikt och utarbetande av förslag för tillämpning i Sverige
Ulf Persson, Sara Olofsson and Rikard Althin

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Download statistics for the series and S-WoPEc

Questions (including download problems) about the papers in this series should be directed to Annette Persson Dietmann ()
Report other problems with accessing this service to Sune Karlsson ().

This page generated on 2024-07-03 14:53:05.