Scandinavian Working Papers in Economics

HERO Online Working Paper Series,
University of Oslo, Health Economics Research Programme

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

No 2000:10: Inkludering av pasienters vurderinger i en effektivitetsanalyse av norske allmen-praktikere - korrigering av feil i variable i DEA
Guri Galtung Kjæserud

No 2000:9: Private health care as a supplement to a public health system with waiting time for treatment
Michael Hoel and Erik Magnus Sæther

No 2000:8: Pengene eller Livet? -en studie av betalingsvillighet for livreddende helseprosjekter?
Bjørnar Andreas Kvinge

No 2000:7: En analyse av tilgjengelighet og bruk av en laboratorieundersøkelse i primærhelsetjenesten
Siri Fauli

No 2000:6: Sprekere eldre, rimeligere eldreomsorg? - Utgiftsbehovet i eldreomsorgen i perioden 2000-2030 under ulike forutsetninger om eldres funksjonsevne
Grete Botten, Terje P. Hagen and Hans TH Waaler

No 2000:5: Why do people demand health?
Snorre Kverndokk

No 2000:4: Betalingsvillighet for behandlingsgaranti -analyse av en befolkningsundersøkelse
Gry Stine Kopperud

No 2000:3: Erfaringer med ISF og bruk av kostnadsinformasjon Intervjudata fra fire fylkeskommuner
Ståle Opedal

No 2000:2: En bred kartlegging av sykehusenes økonomiske situasjon
Trond Bjørnenak, Terje P. Hagen, Tor Iversen and Jon Magnussen

No 2000:1: ISF og sykehusenes effektivitet - Erfaringer fra 1997 og 1998
Terje P. Hagen, Tor Iversen and Jon Magnussen

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Download statistics for the series and S-WoPEc

Questions (including download problems) about the papers in this series should be directed to Kristi Brinkmann Lenander ()
Report other problems with accessing this service to Sune Karlsson ().

This page generated on 2021-02-22 17:43:13.