Scandinavian Working Papers in Economics

Ratio Working Papers,
The Ratio Institute

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

No 17: Optimal Utilitarian Taxation and Horizontal Equity
Henrik Jordahl and Luca Micheletto

No 16: An Economic Analysis of Voting in Sweden
Henrik Jordahl

No 15: Nationalekonomi, privatekonomi och kommunbidrag: ekonomisk röstning i svenska riksdagsval
Henrik Jordahl

No 14: Är inflationspolitiken på väg tillbaka?
Per Hortlund

No 13: Institutionerna, företagandet och tillväxten
Magnus Henrekson and Dan Johansson

No 12: Den Dahménska ansatsens tillkomst och dess ställning i den schumpeterianska tanketraditionen
Rolf Henriksson

No 11: Den svenska tillväxtskolan
Dan Johansson and Nils Karlson

No 10: Offentlig avveckling
Nils Karlson

No 9: Entreprenörskap, industriell dynamik och ekonomisk tillväxt
Bo Carlsson

No 8: Tillväxt i små och nya - och något större och mognare - företag
Per Davidsson and Frédéric Delmar

No 7: Konkursinstitutet som finansiell institution
Karl Gratzer

No 6: Vinster av konkurrensutsättning av den offentliga sektorn
Mattias Lundbäck

No 5: Kapitalskatterna och den kreativa förstörelsen
Gunnar Du Rietz

No 3: Constitutionalism, Division of Power and Transaction Costs
Niclas Berggren and Nils Karlson

No 2: Tillväxt och nya och små företag
Dan Johansson

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Download statistics for the series and S-WoPEc

Questions (including download problems) about the papers in this series should be directed to Martin Korpi ()
Report other problems with accessing this service to Sune Karlsson ().

This page generated on 2024-02-05 17:13:21.